Công Ty TNHH SXKD Tam Hợp Vinh Dự Nhận Giải Thưởng Sản Phẩm Nông Nghiệp Tiêu Biểu 2015 | Công ty Tam Hợp, chuyên SX máy móc thiết bị ngành chăn nuôi

Tin tức

Công Ty TNHH SXKD Tam Hợp Vinh Dự Nhận Giải Thưởng Sản Phẩm Nông Nghiệp Tiêu Biểu 2015

 Ngày 16 tháng 9 Năm 2016 Công ty TNHH SXKD Tam Hợp vinh dự được TW Hội Nông Dân Việt Nam trao tặng giải thưởng Sản Phẩm Nông Nghiệp Tiêu Biểu 2015.

Liên hệ với chúng tôi: 0913.469.019