CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TAM HỢP

Địa chỉ: Đường liên xã mới – KCN Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định

Điện thoại:  0228 3762 345

Hotline: 0913.469.0190834177758

Mã số thuế: 0601066005

Website: www.tamhop.com.vn

Email: chetaomaytamhop@gmail.com