MÁY BĂM THÂN CÂY THUỐC, BĂM KHÚC

Máy thái thuốc bắc, máy băm  thân cây thuốc,  máy thái được các loại thân cây to nhỏ khác nhau, điều chỉnh độ dày mỏng theo yêu cầu. Sản phẩm ra đẹp và mịn.

0913.469.019