Tự sản xuất thức ăn chăn nuôi: Giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Tự sản xuất thức ăn chăn nuôi: Giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Để chủ động về nguồn thức ăn chăn nuôi (TĂCN), tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiêp, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện nhiều mô hình tự sản xuất TĂCN, góp phần giảm được chi phí, tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi.

0913.469.019