MÁY BĂM RƠM, THÂN CÂY NGÔ, BĂM PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP

Máy băm phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ cỏ tươi khô, thân cây ngô, băm bã mía, các loại phụ phẩm nông nghiệp khác,…

0913.469.019